Cursos correspondentes a Etapa de BAC, Bacharelato